Zapytanie ofertowe nr 1 z dn. 20.03.2017

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego cięcia materiałów konstrukcyjnych.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2., firma El-Metal Maria Mortezaei działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:

Przedmiot zamówienia:

  1. Obrabiarka laserowa (1 szt.)
  2. Oprogramowanie do obrabiarki laserowej (1 szt.)
  3. Stół roboczy ze stanowiskiem obróbki przedmiotu (1 szt.)

Pobierz PDF